Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dirección financeira Código 611507008
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Alvarez Dominguez, Maria America
Correo electrónico
america.alvarez@udc.es
Profesorado
Alvarez Dominguez, Maria America
Calvo Silvosa, Anxo Ramon
Lado Sestayo, Rubén
Correo electrónico
america.alvarez@udc.es
anxo.calvo.silvosa@udc.es
ruben.lado.sestayo@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia pretende achegar aos estudantes as competencias necesarias que lle permitan a toma de decisións no ámbito financeiro a partir da información subministrada polo sistema de información contable. Farase especial fincapé no estudo de casos e no desenvolvemento de coñementos que lle permitan enfocar calquera proxecto empresarial desde a óptica contable financeira.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non haberá modificación nos contidos. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Todas as previstas no plan inicial pero desenvolveranse online. *Metodoloxías docentes que se modifican Todas as previstas no plan inicial pero desenvolveranse online. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. Manteranse online do mesmo xeito que na docencia presencial. 4. Modificacións na avaliación A avaliación é a mesma pero desenvolverase online. *Observacións de avaliación: Todas as actividades de avaliación desenvolveranse online 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non hai modificacións.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías