Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Evolución do Sistema Nervioso Código 610490022
Titulación
Mestrado Universitario en Neurociencia (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Castro Castro, Antonio Manuel
Correo electrónico
antonio.castro@udc.es
Profesorado
Castro Castro, Antonio Manuel
Folgueira Otero, Mónica
Vaamonde García, Carlos
Yañez Sanchez, Julian
Correo electrónico
antonio.castro@udc.es
m.folgueira@udc.es
carlos.vaamonde.garcia@udc.es
julian.yanez@udc.es
Web http://www.usc.es/gl/titulacions/masters_oficiais/neurosci/
Descrición xeral É esta unha materia optativa coa que se persegue abordar os principais cambios adaptativos experimentados polo sistema nervioso e órganos dos sentidos durante o curso da evolución.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non están previstas 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Todas *Metodoloxías docentes que se modifican Ningunha. En caso de necesidade emplearasen medios virtuales, incluidas prácticas de laboratorio e casos prácticos relacionadas coas mesmas. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado En caso necesario, utilizaranse medios virtuais. 4. Modificacións na avaliación En caso necesario, utilizaránse medios telemáticos e ferramentas do campus virtual *Observacións de avaliación: ningunha 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía De ser necesario, proporcionaranse medios adecuados 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado 4. Modificacións na avaliación *Observacións de avaliación: 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías