Metodoloxías
Traballos tutelados
Resumo
Descrición
O estudante contará coa asistencia dun titor académico e un titor profesional

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico compatible coa súa dedicación.