Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral 50
Estudo de casos 50
 
Observacións avaliación
<p>Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación
consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en
primeira oportunidade como en segunda oportunidade. </p>