Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Investigación (Proxecto de investigación)
Presentación oral
Proba de resposta breve
Lecturas