Metodoloxías
Resumo
Estudo de casos
Descrición
Aparte das horas de titoría establecidas para todo o alumnado da materia, establecense 6 horas de titoría personalizada para apoiar e motivar a aqueles alumnos que así ó requiran.