Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A22 Capacidade para o negocio marítimo a nivel de xestión. B9 Capacidade de análise e síntese. B3 Capacidade para aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. C7 Capacidade para asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida AP16
AP21
AP22
BM1
BM3
BM4
BM5
BM9
BM10
BM13
BM14
BM15
BM16
CM1
CM2
CM4
CM5
CM7
CM11
CM12
CM13