Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os supostos e fundamentos da educación permanente e a súa repercusión no contexto socioeconómico actual. A2
A5
A20
B1
Analizar as políticas de benestar social e a súas implicacións na educación permanente. A3
A5
C6
Realizar unha lectura comprensiva dos textos de educación permanente seleccionados na materia. A17
B1
B4
B5
C1
C4
C6
C7
Xustificar e argumentar as ideas nas lecturas seleccionadas para a materia A2
A17
B1
B3
B5
C1
C6
Expresarse adecuadamente utilizando a terminoloxía académica propia da materia. B1
C1
Asumir como profesional e ciudadano a importancia da educación permanente no mundo globalizado. A20
B4
B5
C4
C7