Temas Subtemas
1. Educación Permanente e Sociedade do Coñecemento
1.1.Caracterización da sociedade do coñecemento e a economía do coñecemento.
1.2. Significado e implicacions da educación permanente no sistema educativo actual.
2. Conceptualización da Educación Permanente 2.1. Cara un concepto da educación permanente. Historia, definición e relación da educación permanente con outros conceptos: educación de adultos, educación recurrente, formación profesional…
2.2. Obxetivos, finalidades e principios metodolóxicos da educación permanente.
2.3. O papel da UNESCO na conceptualización da E.Permanente: Os catro pilares.
3. Contradicións e problemas da posta en práctica da filosofía da educación permanente 3.1. Confusión terminolóxica.
3.2. Confusión educativa.
3.3. Contradicións entre os seus principios e os seus obxetivos nun mundo global.
4. O enfoque crítico da Educación Permanente: A Educación Popular e Paulo Freire 4.1. A Educación Permamente Adaptativa vs. Educación Permanente liberadora.
4.2. A investigación participativa como método de intervención na realidade social.