Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Organizaranse as clases en pequenos grupos no que os estudantes, previa lectura dos textos, debaten e intercambian opinions fundamentadas sobre o traballado.
Discusión dirixida Trátase da posta en común no grupo-aula da análise das fontes seleccionadas, previo traballo individual e en grupos reducidos (Programa Piloto de docencia en Galego).
Lecturas Para traballar esta asignatura nas clases expositivas, seleccionarase unha serie de lecturas que sexan pertinentes e de interese para a aprendizaxe da mesma e axuden ao estudante a clarificar conceptos e comprender os coñecementos básicos. Ademais, é de obrigada a lectura para as clases interactivas, do libro de Freire, P (1975). La pedagogía del oprimido. Madrid: S.XXI.
Proba mixta Elaboración dun exame sen material sobre os temas traballados nas clases expositivas e interactivas.