Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
A atención personalizada está vinculada á orientación que precise cada estudante para alcanzar satisfactoriamente as competencias planificadas na asignatura.