Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender as bases conceptuais e fundamentos teóricos da prevención de condutas aditivas. A1
A14
A17
B3
C4
C8
Discriminar as similitudes e diferenzas entre as adiccións químicas e psicolóxicas. A14
Estudar as consecuencias físicas, psicolóxicas e sociais das adiccións. A8
A12
Analizar os principais factores predispoñentes e precipitantes das condutas aditivas A4
A5
B1
B2
Valorar as aportacións da Educación social á intervención nas adiccións. A8
B5
C7
Coñecer iniciativas e intervencións socioeducativas de orde preventiva no eixo das adiccións a sustancias e adiccións psicolóxicas. A7
A21
B4
B6
C1
C6