Metodoloxías
Descrición
Os alumnos serán tutelados por un Tutor académico que axudará a resolver dudas e cuestións que os alumnos teñan durante o desenrolo das prácticas externas. Igualmente fará un seguimento do alumno xunto ao tutor externo