Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Reofísica de fluídos complexos Código 730495009
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento
Coordinación
Ponton , Alain
Correo electrónico
alain.ponton@univ-paris-diderot.fr
Profesorado
Ponton , Alain
Correo electrónico
alain.ponton@univ-paris-diderot.fr
Web
Descrición xeral Esta materia introduce estratexias recentes para a estructuración de materiais duros (nanopartículas, nanocomposites e monolitos jerárquicamente porosos) mediante fluídos complexos. Os fluídos complexos que consideramos son tipicamente: disoluciones de moléculas grandes (por ej. Polímeros) ou estruturas supramoleculares (p. ex. Micelas) en líquidos ordinarios, espumas ou emulsiones. O obxectivo desta asignatura é ilustrar como os conceptos físicos dos fluídos complexos pódense aplicar ao deseño racional de materiais avanzados. Para cada sistema, poñerase o énfasis en: relaciones estrutura/propiedades dos materiais sólidos finais; a estrutura e estabilidade dos fluídos complexos. Preséntanse algunhas técnicas de caracterización específicas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se modifican os contidos 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Sesión maxistral (mediante Teams) Traballos tutelados (titorizados vía Teams ou correo electrónico) Proba obxectiva (online) *Metodoloxías docentes que se modifican Prácticas de laboratorio. Sustitúese pola presentación de casos prácticos nas sesións maxistrais e a lectura e discusión de artigos científicos (análise de fontes documentais). 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado - Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados. - Microsoft Teams: Titorización personalizada dos estudantes - Moodle: Utilizarase como repositorio da documentación facilitada ós estudantes. 4. Modificacións na avaliación Sesión maxistral 10% - Avaliación continua mediante a valoración da participación activa e con aproveitamento. Traballos tutelados 60% - Presentación dos traballos tutelados Proba obxectiva 20% - Realizarase de forma oral o concluir a exposición dos traballos tutelados Análise de fontes documentais 10% -Lectura e discusión de artigos de revistas científicas relacionadas coa asinatura. *Observacións de avaliación: - 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Sen modificación.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías