Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os resultados do aprendizaxe serán a adquisición dos coñecementos, técnicas e métodos de cálculo dos equipos, servizos e sistemas instalados a bordo dos buques, segundo a regulamentación vixente, a normativa existente eos estándares de cálculo. AP1
AP7
AP9
AP13
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP2
CM1