Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. AM3
AM18
BM4
BM5
BM6
CM2
CM7
Comprender a problemática asociada aos resíduos, os modos de xestionalos e as principais tecnoloxías de tratamento de resíduos. AM1
AM6
AM10
AM16
AM18
AM19
BM6
BM8
CM1
CM4
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, crítica e comprometida BM2
BM3
CM9
CM10