Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principios da Química Cuántica A1
A8
A14
A15
A16
B2
B5
C3
Coñecer os principios da Termodinámica Estadística A1
A12
A14
A16
B2
B5
C3
Resolver novos problemas relacionados cos contidos desenvolvidos. A1
A14
A15
A16
A21
B2
B5
C1
C3
Habilidade no manexo e a busca de bibliografía relacionada cos contidos da materia. A14
A15
A16
A21
B3
C1
C3
Habilidade no emprego de ferramentas informáticas para a resolución de problemas. A8
A15
B2
B3
C3