Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Resolución e exposición de problemas relacionados ca estructura, a reactividade e a síntese de compostos orgánicos difuncionales, con nitróxeno en enlaces múltiples, de natureza heterocíclica ou con importancia biolóxica, coma carbohidratos, aminoácidos, péptidos e ácidos nucleicos. A1
A4
A6
A9
A14
A15
A25
B2
B3
B4
C1
C8
Conocemento da nomenclatura, a estructura, as propiedades, a reactividade e os principais métodos para a síntesis de compostos carbonílicos, difuncionales, con nitróxeno en enlaces múltiples, de natureza heterocíclica ou con importancia biolóxica, coma os carbohidratos, os aminoácidos, os péptidos e os ácidos nucleicos A1
A4
A6
A9
A10
A14
A21
B3
B4