Metodoloxías
Seminario
Descrición
Os alumnos disporán de atención personalizada no horario de tutorías do profesor para
a aclaración dos conceptos fundamentais da materia exposta nos grupos grandes,
a resolución de cuestións individuais expostas nos seminarios e nas
sesións maxistrais.
Ademais, o alumno poderá recibir atención personalizada sobre calquera aspecto da materia
durante o horario de tutorías do profesor.