Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Detectar erros, falacias e paraloxismos nunha cadea de argumentación. A6
A8
A10
B3
B4
C4
C8
Coñecer e aplicar modelos de corrección argumentativa para o desenvolvemento dos propios puntos de vista e para a análise crítica de argumentacións alleas e de sentenzas xudiciais. A11
A12
A15
B2
C4
C6
Comprender a natureza e os elementos do proceso de interpretación das normas xurídicas e do enxuízamento dos feitos. A3
A4
A9
A10
A11
B7
B8
B9
Coñecer os elementos estruturais da argumentación e os factores xurídicos e extra-xurídicos que inflúen nela. A8
A9
B9
B5
C1
C8