Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e manexar as principais técnicas e estratexias da comunicación escrita. AI7
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI9
BI10
CM1
CM3
CM5
CM6
CM7
CM8
Ter capacidade para confeccionar distintos tipos de texto escrito en diferentes ámbitos profesionais relacionados coa comunicación. AI7
AI10
BI2
BI4
BI5
BI8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Saber analizar e investigar os mecanismos dos procesos de comunicación escrita. AI7
AI8
BI1
BI2
BI3
BI5
BI7
BI9
BI10
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8