Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Leitura analítica e crítica dos textos primarios.
Lecturas Leitura analítica e crítica dos textos primarios e da bibliografía secundaria seleccionada.
Análise de fontes documentais Leitura analítica e crítica dos textos primarios e das fontes bibliográficas.
Traballos tutelados Elaboración de traballos orixinais en inglés nos que se analiza críticamente textos e autores en base a temas elexidos.
Aprendizaxe colaborativa Traballo colectivo de analise e posta en común de achegamentos diversos os textos primarios.
Discusión dirixida Discusión dos textos primarios liderado polo profesor.