Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As titorías resultan importantes para preparar, coordinar e xestionar as prácticas. Os estudantes poderán consultar calquera dúbida co seu titor/a presencial ou virtualmente.