Metodoloxías
Sesión maxistral
Análise de fontes documentais
Descrición
Para a realización destes traballos o alumno contará coa atención do profesor.