Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentacións dos temas máis teóricos da asignatura
Traballos tutelados Proxectos propostos relacionados coas técnicas empregadas nas prácticas de laboratorio
Prácticas de laboratorio Creación de interpolaciones. Manejo de efectos básicos. Creación de simbolos y tipos de texto. Publicación de animaciones estáticas. Aprendizaje de metodologia de animacion interactiva. Creación de juegos en 2D.
Presentación oral Presentación dos traballos individuais
Proba obxectiva Proba de avaliación dos coñecementos teóricos e practicos.