Metodoloxías
Simulación
Portafolios do alumno
Descrición
· TITORÍA
Durante todo o período de prácticas o estudante contará con un titor da empresa, quen se encargará de velar polo seu aprendizaxe e orientar o estudnate no desenvolvemento das súas labores, resolvendo todas as súas dúbidas e/ou problemas.
Tamén contará cunha titora interna (da Facultade) coa que o estudante deberá reunirse para a xestión das súas prácticas e, posteriormente, se encargará do seguimento do estudante no seu destino de prácticas.
En función do posto desempregado e a entidade de destino concertaranse unhas titorías periódicas (presenciais e/ou virtuais) para que o estudante informe a titora da súa evolución na empresa.