Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Nesta materia impártense coñecementos básicos de programación orientada a obxectos, que permitirán ao alumnado crear material multimedia, destacando a creación de videoxogos. Estas técnicas de programación tamén resultarán útiles no desenvolvemento de ferramentas e extensións para programas de creación de contidos dixitais. A12
A16
A17
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
B13
C3
C4
C6
C7
C8
C9