Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clase maxistral complementada con material didáctico colgado na plataforma Moodle: diapositivas que resumen os contidos explicados en clase e lecturas de apoio
Solución de problemas Titorías
Proba obxectiva Proba escrita