Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva 100
 
Observacións avaliación

O exame constará de dúas
partes.


A primeira será tipo test, con penalización por resposta errónea.


A segunda parte terá catro preguntas. Serán preguntas
teóricas de relacionar ideas ou problemas. O ESPAZO DE RESPOSTA ESTARÁ
LIMITADO, pense no que se lle pregunta exactamente. Ver o documento colgado en
Moodle "Normas para a realización dun exame".

Poderá haber unha puntuación mínima en cada parte para que se efectúe a media.


Recoméndase acudir a titorías para resolver calquera dúbida.


- TELÉFONO:


981 167 000 - Ext. 4402


- DESPACHO:


Entrechán, corredor detrás dos ascensores, fronte ao do decanato. (Área
pertencente á administración da antiga Escola de Empresariais).