Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Durante a realización dos casos de estudo orientarse, supervisarase e resolveranse as dúbidas dos alumnos no seu proceso de adquisición das competencias e realización das actividades propostas.
Tamén establecerase un horario de titorias individuais no que o alumno pode acudir para resolver calquera tipo de dúbida sobre a materia.