Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba obxectiva
Portafolios do alumno
Descrición
– Para a preparación dos traballos tutelados, o alumno será guiado polas distintas fases da composición.
– As instruccións para a elaboración do portafolio e do glosario expondranse na aula e/ou no Moodle.