Bibliografía básica (). .

A bibliografía será recomendada individualmente a cada alumno en función do proxecto para desenvolver dentro do traballo tutelado

Bibliografía complementaria