Temas Subtemas
- BLOQUE TEMATICO 1º: ASPECTOS XERAIS

- BLOQUE TEMATICO 2º: AS CARREIRAS

- BLOQUE TEMATICO 3º: OS SALTOS
- BLOQUE TEMATICO 4º: OS LANZAMENTOS


Introducción ao estudo do atletismo
Os marcos sociais da práctica atlética
Introducción á didáctica do atletismo
Introducción á iniciación atlética


Introducción aos desplazamentos atléticos
As carreiras de velocidade
As carreiras de relevos
As carreiras de vallas
As carreiras de resistencia e obstáculos
A Marcha atlética

Introducción aos saltos
O salto de lonxitude
O triple salto
O salto de altura
O salto con pértega

Introducción aos lanzamentos
O lanzamento de peso
O lanzamento de xabalina
O lanzamento de disco
O lanzamento de martelo