Metodoloxías
Proba mixta
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
O profesor responderá as dúbidas que poida ter o/a alumno/a sobre as fontes documentais a consultar, facendo un seguimento do proceso
O profesor estará á disposión do alumnado para orientalo na elaboración do seu traballo, facendo un seguimento constante da evolución do mesmo, garantindo os obxectivos do mesmo
O/A alumno/a poderá consultar tódalas dúbidas e inquedanzas en relación cos contidos da materia, antes e despois da realización da proba, podendo facelo de xeito presencial ou a través do correo electrónico ou da plataforma MOODLE.

MATRICULA PARCIAL: Excepcionalmente se personalizaran caso a caso as Medidas de Atención.

Metodología específica personalizada o trabajo dinámico según casos de matrícula parcial.