Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o marco teórico do proceso de E/A e os seus modelos nos diferentes ámbitos de actuación A7
A9
A16
B7
B10
B12
B15
B16
C1
C2
C4
C6
C7
Coñecer, deseñar e desenvolver os aspectos metodolóxicos específicos aplicables á actividade física e o deporte, principalmente en elo concernente aos estilos de Ensino-Aprendizaxe A6
A7
A8
A9
A11
A12
A13
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B10
B11
B12
B16
B18
B19
C1
C2
C4
C6
Programar, desenvolver e levar ás práctica sesións de Educación Física e Deportes, contemplando todos os elementos do proceso de Ensino-Aprendizaxe, e avaliando as diferentes fases e tarefas que a compoñen. A6
A8
A9
A11
B1
B2
B7
B10
B12
B18
C1
C2
C4
C6
C7
Coñecer, deseñar e desenvolver os elementos do proceso de E/A e os seus ámbitos de aplicación, priorizando a teoría de Obxectivo e a súa avaliación. A7
A9
A16
B7
B10
B12
B15
B18
C1
C2
C4
C6
C7