Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender as interrelacios existentes entre actividade física , condición física e saúde e a su relación co sedentarismo e as patoloxías ligadas o mesmo, así como a necesidade de unha correcta prescripción de ejercicio como un dos instrumentos terapéuticos na promoción e prevención de alteracios morfofuncionais. A7
A14
B1
B4
B9
B10
C3
C4
Coñecer, comprender e aplicar os aspectos básicos da alimentación e nutrición en relación ca actividade física e deportiva e como medio para millorar a saúde e a calidade de vida. A14
A15
B2
B3
Comprender e identificar os beneficios e riscos que o exercicio e deporte conlevan según a poboación ( xénero, edade, discapacidade) así como ser capaz de intervir de xeito correcto no caso de accidente ou incidente durante a práctica de actividade física. A28
A29
A30
B2
B4
Deseñar, planificar e avaliar técnico-científicamente programas de intervención a través do exercicio e deporte para aumentar a calidade de vida en persoas que viran disminuida a sua saúde por discapacidades funcionais de diversa índole( metabólicas, endocrinas, cardiovasculares, respiratorias etc. A14
A23
A27
A36
B2
B3
B8
C3
C6