Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Facer que oalumno leve a cabo la posta en práctica, tanto específica como teórica dos contidos a desenrrolar vinculados co proceso de iniciación. A1
A5
A8
A9
A11
A16
A17
A25
A26
A27
A29
A31
A33
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Dotar o alumno dos coñecimientos teóricos en relación a identificación do deporte desde a sua estructura formal e funcional básica A1
A5
A8
A9
A11
A16
A17
A25
A26
A27
A29
A31
A33
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Saber planificar e programar en relación a o proceso, detallando obxetivos y contidos xenais e específicos A1
A5
A8
A9
A11
A16
A17
A25
A26
A27
A29
A31
A33
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8