Metodoloxías
Solución de problemas
Análise de fontes documentais
Descrición
Durante o curso académico se farán resolucions a os diferentes casos prácticos presentados , eso fará que o alumno lle surjan dubidas que deberán ser solventadas de xeito individual e constante.