Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Descrición
Os estudantes reciben atención personalizada para resolver as cuestións expostas na realización das prácticas no Laboratorio de Cálculo de Estruturas.