Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral
Saídas de campo
Prácticas a través de TIC
Solución de problemas
Obradoiro
Proba de ensaio
Actividades iniciais