Metodoloxías Descrición
Seminario Clases prácticas relacionadas cos aspectos teóricos explicados nas clases maxistrales
Sesión maxistral Clases convencionais onde son estuadas as cuestios mais importantes da materia