Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 A17 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O coñecemento dos conceptos desenvolvidos nas conferencias maxistrais serán evaluados e considerados para a clasificación final 50
Seminario A1 A2 A3 A17 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 A asistencia a os seminarios e os traballos se tendrán en cota para nota final 50
 
Observacións avaliación