Temas Subtemas
0.- Propiedades dos fluidos. Hidrostática. Flotación Propiedades dos fluidos. Hidrostática. Flotación
I.- Fundamentos Hidráulicos
Ecuaciones fundamentais
Fluxo laminar e turbulento
Análise dimensional
II.- Fluxo en presión

Fundamentos do fluxo permanente en tuberías
Cálculo de redes de tuberías en réxime permanente
Sistemas de Bombeo
Válvulas automáticas
EPANET
III.-Introdución ao fluxo non permanente en tuberías Golpe de ariete
Métodos paliar o golpe de ariete
IV.- Fluxo en lámina libre Ecuacións básicas
Movemento permanente e uniforme
Movemento permanente gradualmente variado
HEC-RAS
V.- Hidroloxía Hidroloxía descritiva
Hidroloxía cuantitativa
Hidroloxía subterránea