Temas Subtemas
Unidade temática I. Principios da nutrición aplicados á patoloxía musculoesquelética.
Conceptos básicos en nutrición. Pirámides de alimentación.
Macronutrintes. Repercusión no sistema musculoesquelético.
Micronutrintes. Repercusión no sistema musculoesquelético.
Outros nutrintes, aditivos e contaminantes.
Unidade temática 2. Alimentación e fisioterapia nos trastornos viscerais, inflamación e inmunidade. Alimentación e inmunidade. Repercusión en procesos susceptibles de tratamento de fisioterapia.
Inflamación e nutrición. Control da inflamación a través da alimentación en procesos susceptibles de tratamento de fisioterapia.
Alimentación en patoloxía funcional dixestiva.
Alimentación axeitada para previr e mellorar alteracións hormonais.
Unidade temática 3. Prevención da enfermidade, da lesión e optimización da recuperación funcional a través da nutrición. Alimentación en patoloxía tendinosa e ligamentaria.
Alimentación en patoloxía muscular.
Alimentación en patoloxía ósea.
Alimentación en patoloxía reumatolóxica.
Alimentación en patoloxía cardio-respiratoria.
Alimentación en patoloxía neurolóxica e neurodexenerativa.
Alimentación na diabete e outras patoloxías metabólicas. Obesidade.
Alimentación saudable durante o embarazo, a lactancia e a menopausia.
Alimentación na actividade física e deportiva.
Unidade temática 4. Fisioterapia nos trastornos da conduta alimentaria. Introdución aos trastornos da conduta alimentaria (TCA).
Fisioterapia nos TCA.