Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Realizaranse discusións e debates sobre temáticas nas que se poidan expoñer e defender diferentes puntos de vista
Estudo de casos Proporase a análise dun caso que se traballará en grupo baixo a orientación da profesora.
Sesión maxistral Exporanse os principios e conceptos básicos da materia
Proba mixta Referida a verificar a adquisición dos contidos básicos da materia.
Lecturas Seleccionaranse documentos coas ideas e conceptos básicos da materia. Os estudantes despois da súa lectura realizarán unha ficha recollendo os aspectos fundamentais dos textos.
Análise de fontes documentais Realizarse un estudio crítico de diversos materiais escritos ou audiovisuais vinculados coa temática da materia.