Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Os estudantes, a través das tutorías, recibirán orientacións e apoio para a realización destas actividades.