Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 B3 Respostas correctas. Argumentación fundamentada. 50
Análise de fontes documentais A2 A8 B6 Selección das ideas principais e análise crítica dos argumentos e propostas. 10
Estudo de casos A2 A1 A14 C5 C7 Rigor na análise dos elementos do caso. Coherencia no tipo de estratexia a seguir. Resposta os elementos clave que se presentan no caso. Propostas argumentadas 40
 
Observacións avaliación