Temas Subtemas
Novos escenarios e perspectivas da acción orientadora.
Escenarios.
Perspectivas.
Concepto de titoría, mentoría e coaching.

Tutoría.
Mentoría.
Coaching.
Funcións e competencias orientadoras e titoriais no marco educativo e socio-laboral.
Funcións e competencias orientadoras e titoriais no marco educativo.
Funcións e competencias orientadoras e titoriais no marco socio-laboral.
O perfil do novo profesional. Competencias a desenvolver.
Perfís.
Competencias.
O desenvolvemento das competencias socio-emocionais como estratexia de cambio.
Competencias socio-emocionais.
Análise de programas e planificación de propostas de actuación. Análise de programas.
Planificación de propostas.