Temas Subtemas
1. Marco lexislativo

2. Intervención psicopedagóxica para a inserción laboral a través da formación ocupacional

3. Intervención psicopedagógica na ámbito laboral a través da formación continua

4. Casos prácticos de intervención sociolaboral
1.1. Formación ocupacinal
1.2. Formación continua

2.1. A Formación Ocupacional
2.2. Aspectos psicopedagóxicos
2.3. Realizacións prácticas no ámbito da formación para o emprego.

3.1. A Formación Continua
3.2. Aspectos psicopedagóxicos
3.3. Realizacións prácticas no ámbito da formación
continua.

4.1. Casos prácticos de intervención sociolaboral en fomación ocupacional
4.2. Casos prácticos de intervención sociolaboral en fomación continua