Metodoloxías
Seminario
Aprendizaxe colaborativa
Obradoiro
Prácticas clínicas
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Descrición
A atención personalizada faise mediante titorías personalizadas directas e virtuais a demanda e previa cita, individualis e grupais.